Yosuke Otake Yosuke Otake

津島の家

設計 森田一弥建築設計事務所
愛知県津島
img_001

img_002 img_019 img_018 img_016 img_015   img_013 img_012 img_010 img_014img_009 img_007 img_006 img_003 img_004